Globala resurser - lokal expertis

Om Horton International

Horton International Sweden AB etablerades i Sverige 1995 och är en del av Horton Internationals starka globala organisation, med representation i ca 40 länder. Vi är idag 7 konsulter och 3 heltidsanställda researchkonsulter med kontor på Strandvägen 1 i Stockholm.

Vi har under åren byggt en verksamhet med en gedigen plattform och väl beprövade processer. Horton International är idag ett av de ledande företagen i Sverige och Norden inom rekrytering av högre chefer via Executive Search, samt andra närliggande tjänster.

Vår kärnverksamhet, Executive Search, syftar till att hjälpa våra uppdragsgivare att identifiera, attrahera, utvärdera och rekrytera rätt personer till nyckelpositioner i olika verksamheter samt till styrelser.

Våra kunder sträcker sig från börsbolag till medelstora organisationer och ”start-ups”, samt offentliga verksamheter.

Våra styrkor

Samtliga våra konsulter har hög kompetens, egen lång linjeerfarenhet och är specialiserade inom sina respektive branschområden.

Vi arbetar i nära samarbete med våra uppdragsgivare, med högsta kvalitet i fokus samt värnar om en hög grad av etiskt förhållningssätt till både uppdragsgivare och kandidater.

Vi arbetar i team, där relevant kompetens och erfarenhet hos våra konsulter sätts samman för respektive uppdrag. Vår verksamhet präglas av ett öppet samarbetsklimat och stort engagemang. Våra kunduppdrag blir ”personliga” för oss!

Vi följer ESK:s normer för god yrkesetik och de flesta av våra konsulter är också auktoriserade av ESK. (Föreningen Sveriges Executive Search Konsulter, www.esk.se)

Välkommen att kontakta oss!

Oavsett ni står inför konkreta utmaningar som innefattar rekryteringsbehov eller andra nämnda konsulttjänster, eller endast vill veta mer om vilka vi är och vad vi kan erbjuda, är ni varmt välkomna att ta kontakt!