Vi är flexibla och anpassar våra erbjudanden efter unika utmaningar

Executive Search

Vi drivs av ett enda syfte - att hjälpa våra uppdragsgivare att uppnå sina affärsmål. 

Vi förstår komplexiteten i dagens ledarskap och arbetar med att identifiera enastående individer för att säkerställa att företagen är rustade för globalisering och digital/teknisk förändring.

Vi hjälper våra uppdragsgivare att identifiera, attrahera, utvärdera och rekrytera rätt personer till nyckelpositioner i olika verksamheter samt till styrelser. Vi är experter på att rekrytera till styrelser och till kvalificerade management roller och specialister.

Våra tjänster

- Executive Search
- Styrelse
- Ledningsgrupp
- Chefer och Specialister
- Second Opinion
- Interim Search

Vi kan hjälpa dig med Executive Search. Välkommen att kontakta oss på sweden@horton.se