Vår affärsidé är enkel och kundnära

Med stort engagemang och hög kvalitet vara en långsiktig affärsmässig partner vid kompetenstillförsel av chefer genom Executive Search och HR Management Consulting, såväl nationellt som internationellt.

Vi är en av de ledande Executive Search bolagen i Norden och genomför närmare 100 kvalificerade rekryteringar till ledande befattningar varje år med kunder utspridda över hela landet. Vi är specialiserade på styrelse- samt högre chefs- och specialistrekryteringar.

Vi levererar era förväntningar

Vi förstår era behov. Vi kombinerar “best team" approach med konsulter och researchers som har djupa kunskaper inom uppdragsgivarens branschområde med en beprövad executive search metod.

- Topprankade bland globala search-bolag
- 80 % av uppdragen kommer från tidigare kunder
- 95% av placerade kandidater är kvar i samma bolag efter två år
- Single point of contact

Rutinerat team

Konsulter med hög kompetens, lång linjeerfarenhet och specialiserade inom sina respektive branschområden levererar framgångsrika uppdrag i nära samarbete med erfarna researchers.

- En väl beprövad metodik kombinerad med ett brett kontaktnät
-
En stark internationell organisation som samverkar över gränserna
- Ett långsiktigt kundengagemang med öppen kommunikation

Hög leveranskvalitet och nöjda uppdragsgivare utgör grundstommen för hela vår verksamhet