Online Assessment

 

Online assessments aangeboden door Horton International bestaan uit verschillende tests of vragenlijsten die worden ingevuld door de kandidaat. De combinatie van deze tests en vragenlijsten wordt veelal bepaald door de rollen en competenties die nodig zijn voor de specifieke functie. Horton International biedt integraal online Talent Assessments aan als onderdeel van het selectieproces.

Horton International maakt gebruik van de tools van HFM Talentindex, een toonaangevende, innovatieve speler op het gebied van Talent Assessment, Talent Development, Talent Performance en Talent Analytics gebaseerd op de Big Five.

De online Talent Assessments en analyse tools bieden een dieper inzicht in de persoonlijkheid en motivaties van de kandidaat in een specifieke functie en organisatie. Kandidaten worden getest op eigenschappen die bepalend zijn voor hun succes in de organisatie: competenties, intelligentie, learning agility en drijfveren. De tests bieden een volledig en objectief beeld van de kwaliteiten en afbreukrisico’s van elke kandidaat.

In onze dienstverlening worden tools voor Talent Development, Talent Performance en Talent Analytics ingezet.

Bij Talent Development trajecten worden ontwikkelinstrumenten gebruikt waarmee de groeikansen van een individu in een organisatie in kaart worden gebracht.

Talent Performance trajecten richten zich op de effectiviteit van mensen in relatie tot bedrijfsdoelstellingen, zowel op individueel als op groepsniveau.

Bij Talent Analytics trajecten speelt learning agility een belangrijrijke rol; de wendbaarheid van de organisatie wordt voor een groot deel bepaald door het adoptief vermogen van medewerkers, hun Learning Agility. Dit biedt een organisatie de mogelijkheid om gericht te sturen op de inzetbaarheid van medewerkers en de business te versnellen.

Alle Partners van Horton International Nederland hebben de training voltooid en zijn gecertificeerd.